הוספת חוות דעת על 207

 207
שם
יצרן
דגם
שנה
כותרת


טקסט חופשי

דעה כללית

חוות דעת חיובית על רכב  207 חיובית
חוות דעת ניטרלית על רכב  207 נייטרלית
חוות דעת שלילית על רכב  207 שלילית
 
 

אמינות

פרקטיות

נוחות נהיגה


ביצועים

איכות הייצור

מחיר


ציון כללי